All fields are required.

Close Appointment form

Tomograf stomatologiczny Orthophos XG 3D.

Tomograf stomatologiczny Orthophos XG 3D.


W momencie podejmowania decyzji o zakupie kierowaliśmy się kilkoma kryteriami, m.in. możliwością wykonywania zarówno skanów 3D jak i zdjęć pantomograficznych, odpowiednim polem obrazowania oraz jakością uzyskiwanych obrazów.

Tomograf firmy Sirona najlepiej spełniał nasze wymagania, zwłaszcza w zakresie jakości otrzymywanych skanów oraz łatwością obsługi (np. automatyczne przełączanie pomiędzy sensorem do zdjęć panoramicznych a sensorem do tomografii) i pozycjonowania pacjenta.

Aparat Orthophos XG 3D doskonale sprawdza się w diagnostyce i planowaniu leczenia w implantologii, chirurgii, endodoncji czy periodontologii. Ma to przełożenie na szybkość oraz precyzję wykonywanych zabiegów. Możliwość wykonania badania tomograficznego jest bardzo dobrym uzupełnieniem zdjęcia panoramicznego.

W ramach dostarczonego oprogramowania (Galaxis) istnieje możliwość wyznaczenia przebiegu kanału żuchwy oraz zaplanowanie implantacji. Ponadto przedstawienie aktualnej sytuacji klinicznej oraz zaplanowanego leczenie w trójwymiarowej formie bardzo usprawnia komunikację z pacjentami.

Na uwagę zasługuje zmienne pole obrazowania. Oprócz standardowego zakresu o średnicy 8x8 centymetrów i rozdzielczości 16 μm mamy do dyspozycji pole o średnicy 5x5 centymetrów i rozdzielczości 10 μm. Jest to szczególnie przydatne w trakcie leczenia trudnych przypadków endodontycznych. Unikalnym rozwiązaniem, mającym wpływ na jakość obrazu, jest algorytm odpowiedzialny za redukcję szumów powodowanych przez metale obecne w jamie ustnej pacjenta.

Posiadanie aparatu Orthophos XG 3D pozwoliło nam nawiązać współpracę z innymi gabinetami w ramach wykonywania zleconych zdjęć pantomograficznych czy badań tomograficznych. Na zakończenie warto wspomnieć o dalszych perspektywach, jakie oferuje ten sprzęt. Istnieje możliwościach rozbudowy o system CEREC oraz tworzenie szablonów chirurgicznych.