All fields are required.

Close Appointment form

Opinia dotycząca innowacyjności sprzętu rentgenowskiego firmy Sirona ORTHOPHOS XG 3D


Aparat Orthophos XG 3D jest najnowszym aparatem rentgenowski firmy Sirona. Premiera nowego modelu aparatu pantomograficznego z opcją tomografii stomatologicznej 3D firmy Sirona miała miejsce na targach ADF w Paryżu w dniach 24-27 listopada 2010 roku. Pierwsza instalacja w Polsce powyższego modelu będzie miała miejsce w Gabinecie Stomatologicznym Pana dr Łukasza Zawady z siedzibą przy ul. Chrobrego 20 F, 55-200 Oława.Aparat ten dzięki unikalnej konstrukcji umożliwia wykonywanie zarówno zdjęć pantomograficznych jak i tomograficznych 3D bez konieczności wymiany czujnika. Zastosowane przez firmę Sirona innowacyjne rozwiązanie polega na zintegrowaniu w jednej obudowie dwóch rodzajów detektorów: czujnika CCD do obrazowania cyfrowych zdjęć pantomograficznych oraz czujnika wykonanego w technologii Flat Panel do obrazowania 3D. System obrotu czujnika o 1800 przy przejściu od zdjęć pantomograficznych do tomograficznych jest unikalny i został opatentowany przez firmę Sirona.Wieloletnie doświadczenie producenta w zakresie cyfrowych zdjęć pantomograficznych potwierdza, że najlepszy obraz pantomograficzny otrzymujemy w przypadku zastosowania detektora wykonanego w technologii CCD (wielkość pixela to 27 m – najmniejszy na świecie oraz 40% redukcja dawki promieniowania dla pacjenta w stosunku do klasycznego zdjęcia rtg).W zakresie obrazowania 3D producent zastosował optymalne pole obrazowania oraz najwyższą rozdzielczość dzięki czujnikowi 3D wykonanemu w technologii Flat Panel (rozdzielczości 100 µm maksymalna, dostępna na chwilę obecną, istnieje także możliwość pracy z mniejszą rozdzielczością 200 µm). Optymalna objętość obrazowania, którą uzyskuje dzięki zastosowanemu detektorowi to walec o średnicy 8cm i wysokości 8cm. Co oznacza, że przy pojedynczej ekspozycji otrzymujemy informację 3D o pełnym łuku zębowym (za wyjątkiem stawów skroniowo-żuchwowych, do który producent zarezerwował dodatkowy program). Nie ma więc konieczności łączenia mniejszych objętości i wykonywaniu kilku ekspozycji. Istnieje natomiast możliwość ograniczenia tego pola do walca o średnicy 8 cm i wysokości 5 cm, jeżeli w zakresie zainteresowania lekarza pozostaje jedynie górny lub dolny łuk zębowy. Dawka promieniowania dla pacjenta jest na tyle mała, że bez obawy o bezpieczeństwo pacjenta, możemy wykonać skan 3D w celu szybkiej i dokładnej diagnostyki, bez konieczności korzystania z klasycznych tomografów komputerowych CT o dawce promieniowania kilkadziesiąt razy większej. Aparat posiada nowy, unikalny system pozycjonowania pacjenta – bardzo ważny w przypadku zdjęć pantomograficznych, a mniej krytyczny przy zdjęciach 3D. Na panelu sterującym wyświetlana jest informacja czy pacjent znajduję się na optymalnej wysokości (czy płaszczyzna zgryzowa pacjenta jest równoległa do podłogi) i w którym kierunku (góra-dół) należy przesunąć ramię aparatu aby osiągnąć to położenie. Zagryzak ten został opatentowany przez firmę Sirona a jego premiera miała miejsce na targach IDS w marcu 2009 roku.Wraz z aparatem dostarczane jest oprogramowanie Galaxis, niezwykle proste i intuicyjne, dzięki któremu lekarz może wyznaczyć kanał żuchwy i umieścić szablon implantu na zdjęciu. Tak zaplanowane zabiegi implantologiczne dają lekarzowi pewność, że proponowana przez niego procedura leczenia jest bezpieczna dla pacjenta.Niewątpliwym atutem aparatów Orthophos XG 3D jest fakt, że mogą one współpracować z gabinetowym system CAD/CAM Cerec również firmy Sirona. Jest to całkowicie innowacyjne podejście do zagadnień z dziedziny implantoprotetyki. Dotychczas praca radiologa, chirurga implantologa i protetyka stanowiły całkowicie odrębne etapy w leczeniu implantologicznym. Z nową innowacyjną technologią integracji danych z aparatu tomograficznego 3D z informacjami o estetycznej odbudowie pełnoceramicznej CEREC te trzy etapy, są scalane w jeden – planowanie implantów. Inaczej niż w standardowej procedurze, sposób, umiejscowienie i wymiary implantu nie są dobierane wyłącznie na podstawie budowy anatomicznej pacjenta, ale również zgodnie z kształtem zaproponowanej odbudowy protetycznej.Pozwala to na:

• optymalne posadowienie implantu pod względem anatomicznym, mając na względzie bezpieczeństwo tkanek sąsiadujących;


• optymalne obciążenie tak implantu, jak i kości szczęki lub żuchwy;

• mniejszą inwazyjność, w drodze eliminacji niektórych zabiegów (np. możliwość uniknięcia augmentacji dna zatoki szczękowej, poprzez dobór kierunku wszczepu implantu)


• krótsze leczenie dzięki eliminacji wycisków gipsowych na rzecz wycisku optycznego;


• tańsze leczenie, ponieważ można stosować bezpiecznie implanty jednoetapowe.


Efektem współpracy obu urządzeń będzie w niedługiej przyszłości możliwość wykonania w gabinecie stomatologicznym szablonu chirurgicznego. Taki szablon pozwoli w sposób całkowicie bezpieczne i bardzo precyzyjne nawigację ręki lekarza w procesie umiejscawiania implantu w kości.